میخوام بهت بگم که تو واقعا خری و شکی توی این وجود نداره")

و منم ازت متنفرم به هر حال...

زر زدنت باهات حال میده!

ولی شاید انقدر 🤏🏻  دوستت داشته باشم که از سرت هم زیاده!

برات آرزو میکنم به خر بودن ادامه بدی شاید به جایی برسی*-*🖤

و امیدوارم ی ددی هات جذاب منحرف گیرت بیاد*-*🍷

-𝙃𝙖𝙣𝙖-